Min plats
Anslut | Registrera dig Min försäljningsplats Mina favoritannonser Mina sparade sökningar Mina e-postmeddelanden

För att sälja dina industrifordon> Välj det första webbplatsnätet med specialiserade annonser i Frankrike

1 600 000 besökare efter månad

90 000 annonser på industrifordon

2 800 000 åtkomst på industrifordonets faktablad

En europeisk distribution (din annons på 11 språk)

Specialisering industrifordon

Garage efter parti med abonnemang

Lansera hela din park av begagnade fordon

Minskad kostnad per annons


PRO-fördelar
  • Automatisera reklamen för din industrifordonspark

  • Hitta dina köpare

  • Skapa handelsdokument (lista över industrifordon, långtradare, m.m.)


Kontakta oss

Garage styckvis utan förpliktelse

Utgivning 30 dagar

Upp till 6 bilder per industrifordon


Tariffer
Typ av annonser Styckpris
Lastbilar 0 €
Bygg- och anläggningsmaskin 0 €
Underhållsmaterial 0 €

Lägg in en annons

De lita på Via Mobilis :
Handlare, från återförsäljare, koncerner och tillverkare, över 1 000 aktörer på industrifordonsmarknaden har redan visat sitt förtroende.

Genom att lägga in dina fordon på Via Mobilis drar du fördel av flertaliga utgivningar

på webbplatsen Via Mobilis och på specialiserade webbplatser som motsvarar typerna av material som publicerats.
Europa Lastbilar
Europa Entreprenad
Europa Hantering

Kraften bakom ett nät av specialiserade webbplatser

Över 1.5 miljon besökare och över 90 000 annonser på industrifordon
Sälj mer och minska din förvaltningstid!

Sälj mer och minska din förvaltningstid!

Du kan hålla dig synlig på det första franska nätet med annonser på industrifordon, en publik som perfekt passar din verksamhet och en unik kundplats gör att du kan koncentrera hanteringen av dina fordon på en punkt.
(Lastbilar, bygg- och anläggningsmaskiner, nyttofordon, hanteringsmaterial, bussar, kommersiella fordon)

Behöver du information? Ring +33 (0)3.29.29.29.30, vår kundtjänst står till din tjänst


Se till allmänna försäljningsvillkoren